Kars

Kars Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Yüzölçümü 9115 kilometrekare olan Kars doğuda Ermenistan, güneydoğuda Iğdır, batıda Erzurum ve kuzeyde de Ardahan ile çevrilidir.

Kars Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Yüzölçümü 9115 kilometrekare olan Kars doğuda Ermenistan, güneydoğuda Iğdır, batıda Erzurum ve kuzeyde de Ardahan ile çevrilidir.

Kars toprakları yüksek dağlarla kuşatılmış ve genellikle batı-doğu doğrultusunda uzanan akarsularla derin biçimde yarılmış geniş bir plato niteliğindedir. Kars topraklarından çıkan suların büyük bölümü Aras Irmağı aracılığı ile HAzar Denizi'ne dökülür. Batıdan Kars topraklarına giren Aras Irmağı Kağızman yöresinde genişleyerek şerit biçiminde düzlükler oluşturur. Kars doğal göl açısından zengindir. Kars ilindeki göllerden başlıcaları Aygır, Kuyucuk, Turna ve Deniz gölleridir. Kars'ta bulunan ek yapay göl ise Arpaçay Baraj Gölü'dür.

Yükseklik ve iklimin sertliği nedeni ile bitkisel üretime elverişli olmayan Kars Platosu hayvancılık bakımından önem taşır. Kars dağlarının çeşitli kesimlerinde çayır ve su kaynakları bakımından zengin gene hayvancılık bakımından önem taşıyan düzlükler bulunmaktadır. İl ekonomisi tarıma dayalıdır, tarımın da ağırlıklı kolu hayvancılıtır. Kars Türkiye'nin en önemli hayvancılık alanlarından biridir. Kars'ta hayvancılığın önemli bir yer tutması halıcılığında gelişmesine katkı sağlamıştır. Burada halı, kilim ve keçe dokumacılığı yapılır. Büyük bir çoğunluğu Kirman İpi ile yapılan halılarda motif olarak geometrik ve bitkili desenler kullanılır.

Kars Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı konumundadır. Kars Kafkas Üniversitesi'nin açılmasıyla hızla gelişmeye başlamış ve zaman içinde bir öğrenci şehri halini almıştır. Kars'ta karasal İklim hakimdir. Kışları kurak, yazları ise yağışlı geçen Kars'ta kışın sıcaklık -39 °C'ye kadar iner.Kars'ta yılın neredeyse yarısı karla kaplı şeklilde geçer. Kars'ta don olayı sıkça aşanmaktadır. Kars'ın doğal bitki örtüsü bozkırdır. Kars coğrafyası, önemli ekolojik sistemlerden sayılan plato ve dağ ça­yırlarına ev sahipliği yapmaktadır. Kars adını taşıyan birçok bitki çeşidi vardır. Örneğin lathyrus karsianus, festuka karsiana, allium karsianum, caucalis karsianum ve nonea karsensis bunlardan bazılarıdır. Baharın gelmesiyle birlikte Kars'ta kardelen ve düğün çiçekleri açar. Kars'ta bahar aylarında yapılan tarla sürümlerinde ortaya çıkan lathyrus tuberosus yani koşkoz, yumrularının soyulması ile yenir. Bunun yanı sıra topuz dikeni, deli haşhaş, ısırgan otu, mantar, evelik, aş otu, kuşyemi ve yemlik gibi doğal bir şekilde yetişen bitkiler kaynatılarak yenir.

Kafkaslardan Anadolu'ya girişte ilk yerleşim merkezi olan Kars, pekçok uygarlığın yaşamasına şahit olması sebebi ile binlerce yıldan bu yana yurt edinilmiş antik bir yerleşim alanı özelliğini taşır. İpek Yolu üzerinde yer alan Kars'ta bulunan ve görünen birçok eserin mimari yapısı ilgi çekicidir. Örneğin, Ruslar'ın şehre girmesiyle şehir mimarisi büyük dikkat çeker, Ruslar, Kars Çayı'nın doğusunda kalan kesimde yeni yapılar inşa eder biribirlerini dik kesen yollar yaparlar. Rus mimarisi bununla da yetinmez günümüzde halen Kars ilinde koruma altına alınan eski Rus evleri büyük taşlarla yapılmış ihtişamlı binalardır.

Kars iline 53 km uzaklıkta bulunan Sarıkamış'ta kayak turizmi ve 40 km uzaklıktaki Ani Harabeleri, Kars merkezinde bulunan Kars Kalesi, Kars Müzesi, Kümbet Cami (12 Havariler Kilisesi) ve Kars Tabyaları şehrin öneml tarihi ve kültürel mekanlarıdır. Kars'ta son yıllarda çoğalan kültürel ve sanatsal faaliyetlerle hedef Kars'ı Kafkaslar'ın Davos'u yapmaktır. Kars merkezinde turizm belgeli oteller mevcuttur. Bunun dışında Kars'ta belediye belgeli oteller de bulunmaktdır.

Kars için tavsiyeler

 • Tarihe Göre Listele
 • En Faydalılar
Elmastan değerli toprağı var

-

Kars'ı çoğu kişi kuru toprak olarak bilir ama bilinmeyen, altından ve elmastan değerli toprağı var.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
Kars deyince kar, kaz, kartol akla gelir

-

Kars'ta Ani Harabelerinin yakınında üç yıl öğretmenlik yapmıştım. Kars deyince kar, kaz, kartol akla gelir. Ayrıca Orhan Pamuk, Kar romanında Kars'ı çok güzel tasvir etmiş.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
Kars Kalesi

-

Tarihi ve doğası mükemmel, Ani Harabeleri'ni gezip, Kars Kaz Evi'nde güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Kars Kalesi'nin manzarası da bir harika.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
GÜLCAN KAYA tarafından...

-

Kars'ın her bir taşının manası var ama biz bunun farkında değiliz. Bu can Kars'a feda olsun. Sayglarımla.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
Muammer Alkım tarafından...

-

Gidip görüp yazacağım.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
sumeyyetopkaya tarafından...

-

Memleket işte taşı toprağı altın.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
kadir antika tarafından...

-

Kars Havaalanı'na nasıl gidiliyor merkezden?

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)
Ani harabeleri

-

Ani harabeleri çoğu Ermeni mimarisinin seçkin örneklerini içermekle birlikte Gürcü ve Selçuklu mimarisinden örnekler de taşıyor. Kars'ın bu ortaçağ kenti İpek Yolu üzerindeki konumu sayesinde döneminin zengin kentleri arasındaydı.

 • Faydalı buldum (0)
 • Faydalı bulmadım (0)